КУРС ЗА ПРОФЕСИЯ ПРОГРАМИСТ 25.10.21 - 25.02.22

За поредна година, поради огромния интерес към професия „Програмист“ в ЦРЧРРИ стартира провеждането на курс по "Програмно осигуряване" от 26 октомври до 26 февруари 2022г.

Държавен изпит за професия "Готвач"

На 20 и 21 септември в ЦРЧРРИ, съгласно годишния график подаден от НАПОО, бяха проведени държавните изпити за курсистите по специалности "Производство на кулинарни изделия и напитки", "Административно обслужване" и "Билкарство"

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ 31.08.2021г.

На 31 август ЦРЧРРИ организира среща-дискусия на тема: „Професионалната подготовка на младежи с увреждания като ключов фактор за тяхното социално включване"

БИЛКАРСТВО

След като ЦРЧРРИ получи лиценз през 2021 година, за първи път този юли в Центъра се провежда курс по „Билкарство“. Обучението е с продължителност 320 учебни часа и ще бъде проведено в периода 12 юли - 3 септември

СЕМИНАРИ В СТРАНАТА ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МТСП И ЦРЧРРИ

МТСП съвместно с ЦРЧРРИ проведе в градовете София, Пловдив, Стара Загора и Бургас обучителни семинари на тема: “Повишаване капацитета на ангажираните с корпоративна социална отговорност лица от администрациите в публичния сектор"

Актуални събития

25.11.2021 - 11:50
На 25 ноември в Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи стартира двудневен...
24.11.2021 - 10:32
От днес в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар в присъствена форма на тема "Социална работа с...
29.10.2021 - 15:08
ЦРЧРРИ съвместно с дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции...

Как да стигна