Заключителна среща по проект 2018 г. - 2021 г.

На 16 декември 2021 г. в МТСП беше проведена информационна среща за отчитане на постигнатите резултати по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, който приключва на 31 декември 2021г.

Курс по професия ХЛЕБАР-СЛАДКАР

На 15 декември в ЦРЧРРИ, съгласно годишния график подаден от НАПОО, бе проведен държавнят изпит за курсистите по специалност "Преоизводство на сладкарски изделия"

Нови курсове за 2021г.

ЦРЧРРИ получи лицензи и проведе за първи път през 2021г. курсове по "Маникюр, педикюр и ноктопластика", "Билкарство" и "Социална работа с деца и семейства в риск"

УЕБИНАРИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЦРЧРРИ И МТСП

Освен присъствените семинари в София и страната, ЦРЧРРИ и МТСП проведоха и разяснителни уебинар за стимулиране залагането на КСО дейности и въвеждане на инструменти за оценката им, за представянето на „Наръчник за ефективни комуникационни модели, свързани със социалния диалог на регионално равнище“, както и за популяризиране на социалното предприемачество

КУРС ЗА ПРОФЕСИЯ ПРОГРАМИСТ 25.10.21 - 25.02.22

За поредна година, поради огромния интерес към професия „Програмист“ в ЦРЧРРИ стартира провеждането на курс по "Програмно осигуряване" от 26 октомври до 26 февруари 2022г.

Актуални събития

22.12.2021 - 13:45
Днес, 22 декември 2021 г. от 15.00 ч., в зала Пресцентър на МТСП ще се проведе за втори път Годишна...
17.12.2021 - 11:23
На 16 декември 2021 г. в Министерство на труда и социалната политика беше проведена информационна...
16.12.2021 - 16:22
Съгласно графикът с обявените от НАПОО дати за провеждането на държавни изпити през 2021...

Как да стигна