СРЕЩА-ДИСКУСИЯ 31.08.2021г.

На 31 август ЦРЧРРИ организира среща-дискусия на тема: „Професионалната подготовка на младежи с увреждания като ключов фактор за тяхното социално включване"

БИЛКАРСТВО

След като ЦРЧРРИ получи лиценз през 2021 година, за първи път този юли в Центъра се провежда курс по „Билкарство“. Обучението е с продължителност 320 учебни часа и ще бъде проведено в периода 12 юли - 3 септември

СЕМИНАРИ В СТРАНАТА ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МТСП И ЦРЧРРИ

МТСП съвместно с ЦРЧРРИ проведе в градовете София, Пловдив, Стара Загора и Бургас обучителни семинари на тема: “Повишаване капацитета на ангажираните с корпоративна социална отговорност лица от администрациите в публичния сектор"

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

След успешно приключване на лицензионната процедура, през месец юни започва първият курс по "Маникюр, педикюр и ноктопластика", с който отново разширяваме портфолиото на професионалните обучения провеждани от Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК

ЦРЧРРИ отново разширява портфолиото на провежданите обучения. За първи път в Центърта ще бъде проведен курс за безработни лица по специалност "Социална работа с деца и семейства в риск".

Актуални събития

17.09.2021 - 14:02
Двудневен семинар на тема: „Безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно чл...
16.09.2021 - 17:30
Днес в  гр. Плевен, в зала „Гена Димитрова“, се проведе среща-дискусия с...
01.09.2021 - 15:57
Днес започна подготовката по ключова компетентност "Компютърни умения" предшестваща курса...

Как да стигна