Актуални събития

Усъвършенстване на нормативната база като фактор за подобряване на качеството на социалните услуги

23.07.2019 - 14:51

В периода 23-24 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ започва семинар на тема: „Усъвършенстване на нормативната база като фактор за подобряване на качеството на социалните услуги“.

БЪДЕЩЕТО НА ТРУДА – ПРОМЕНИ В РАБОТНИТЕ МЕСТА И НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УМЕНИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА И НЕЙНАТА ОБРАЗОВАНОСТ

18.07.2019 - 12:24

В периода 18-19 юли 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда двудневен семинар на тема: „Бъдещето на труда – промени в работните места и нови изисквания към уменията на работната сила и нейната образованост".

Subscribe to Актуални събития