Актуални събития

Кръгла маса за обмен на опит и добри практики по новите и подобрените услуги, предоставяни от Агенция по заетостта

03.06.2020 - 09:46

В периода 2 – 3 юни 2020 г. се организира Кръгла маса за обмен на опит и добри практики по новите и подобрените услуги, предоставяни от Агенция по заетостта.

Добри практики в контролната дейност на администрацията по опазване на общественото здраве

28.04.2020 - 12:38

На Платформата за дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи в периода 28.04 – 20.05.2020г.

ЦЕНТЪРЪТ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ – КАК ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЯТА И КАКВИ СА ПОЗИТИВИТЕ В СИТУАЦИЯТА НА КРИЗА

15.04.2020 - 12:43

Независимо от създалата се ситуация в страната, свързана с разпространението на болестта COVID-19, и свързаната с нея  забрана за провеждане на присъствени обучения, Центърът

Subscribe to Актуални събития