Разяснителен семинар за стимулиране залагането на КСО за гр. Русе

31.05.2021 - 09:25

Министерство на труда и социалната политика съвместно с Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи организираха на 28 май 2021 г. видеоконферентен „Разяснителен семинар за стимулиране залагането на КСО дейности и въвеждане на инструменти за оценката им при създаване на партньорства между държавни/общински структури и представители на бизнеса“. На семинара беше представен и „Наръчник за ефективни комуникационни модели“, свързани със социалния диалог на регионално равнище. Семинарът беше регионален и беше насочен към представители от НПО сектора, публичната администрация и социалните партньори в град Русе.