Електронна библиотека

18.02.2016 - 11:09

Електронната библиотека е част от Информационния център, който поддържа база данни от текстови материали. В нея потребителят би могъл да намери богат асортимент от нормативни документи (наръчници, харти, постановления, конвенции) и разнообразни информационни материали на различна тематика.   

Целта ѝ е да се осигури пряк достъп до многообразието от информационни източници и да се предостави възможност на работещите в социалната сфера да повишат своята информираност по интересуващи ги въпроси.             

Системата позволява  въвеждане на нови материали, търсене по определени признаци, архивиране на документи и информационни източници. Тематичните раздели на библиотеката съответстват на основните направления в обучителната дейност на Центъра,поместват се материали за подготовка на предстоящите обучения . Съдържанието се обогатява непрекъснато съобразно нуждите на всяко едно от провежданите обучения. 

Електронната библиотека е разработена в рамките на проект "Изграждане на институционален капацитет на МТСП", изпълняван съвместно с МОЦ на МОТ.

Каним Ви да я посетите тук.