Лицензия ЦПО

17.05.2017 - 15:42

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ притежава ЛИЦЕНЗИЯ на ЦПО № 200412224, издадена от НАПОО.